Korte Cursus in juni !

Op maandag 29 mei starten we met een korte cursus van 4 lessen x 3 uur.

Het thema is een jaar wat je zelf uitkiest.

Dit kan zijn je geboortejaar, het jaar waarin je trouwde, maar ook het jaar waarin The Beatles voor ’t eerst optraden in Nederland. 

Wat je wilt.

Je verzamelt allerlei materiaal mbt je gekozen jaar:

foto’s – gedichten – belangrijke gebeurtenissen etc.

Er is op internet heel veel te vinden. Dit alles neem je mee naar de eerste les.

We starten met het maken van een zgn. krant  waarin je op diverse manieren je jaar verkent.

De tweede les gaan we tekenen en/of schilderen op groot formaat.

De derde les gaan we een begin maken met het eindwerk;

een compositie opbouwen door beelden over elkaar heen te gebruiken.

In de vierde les werk je aan je eindwerk en eindigen we met een gezamenlijke nabespreking.   

De lessen starten om 9 uur en zijn om 12 uur afgelopen.

We werken met een vaste groep.

Dit stimuleert je om samen te werken, van elkaar te leren en over het werk te kunnen praten.

Een ieder werkt op eigen niveau.

Je kunt thuis veel tijd aan de cursus besteden, maar je kunt je ook beperken tot het werken alleen in de les.

De kosten bedragen  120 euro voor de hele cursus en gaat door bij minimaal 10 mensen.

Dit bedrag dient betaald te worden bij aanvang van de eerste les.

De materialen zijn inbegrepen, behalve het schildersdoek

 (als je daarop wilt werken, is niet verplicht).

Als deze cursus vervalt is er in juni op de maandag- en dinsdagochtend “open les” van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Nadien start het nieuwe seizoen weer op 9 oktober!